Technisch Adviesbureau

Bert Kruis

Krimpen aan den IJssel

Zwanenkade 75

2925 AP

T: 0180-55 32 78

M: 0180-55 49 28

 
 

 


Energielabel

1 januari 2008 was het zover, het Energielabel is verplicht bij transactie en mutatie van onroerend goed.

Mondiaal zijn er afspraken gemaakt om het energieverbruik terug te dringen. Deze afspraken zijn onder andere vastgelegd in het "Kyoto-verdrag" welke ook door Nederland is geratificeerd.  Op 4 januari is de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen van kracht geworden.

De richtlijn is omgezet in Nederlandse regelgeving door vaststelling en publicatie van het Besluit energieprestatie gebouwen (Besluit van 24 november 2006 tot implementatie van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen; Staatsblad 2006, 608) en de op dat besluit gebaseerde Regeling energieprestatie gebouwen (29 december 2006).

 

 

 

De richtlijn voorziet in:

  1. eisen met betrekking tot een algemeen kader voor de methode voor de berekening van een geļntegreerde energieprestatie van gebouwen;
  2. minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen;
  3. minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden;
  4. de energiecertificering van gebouwen;
  5. de regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen en een eenmalige totale keuring van verwarmingsinstallaties waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar.

Per 1 januari 2008 is het verplicht om bij een gebouwtransactie een energieprestatiecertificaat te overleggen. De regeling energieprestatie gebouwen (REG) en besluit energieprestatie gebouwen (BEG) gaat nader in op onderdelen van dit besluit.

U kunt de volledige tekst downloaden door op een van onderstaand links te klikken.

Besluit energieprestatie gebouwen (pdf 57,19 Kb)

Regeling energieprestatie gebouwen (pdf 1,65 Mb)

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het ministerie van VROM. Klik op het logo om deze site te bezoeken

 

Technisch Adviesbureau Bert Kruis vervaardigd de certificaten overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie voor zowel de woningsector (EPA-) als de utiliteitsector (EPA-U). Zowel het leveren van het verplichte label als het leveren van een maatwerkadvies waarin energiebesparende maatregelen zijn genoemd inclusief terugverdientijden van deze maatregelen, behoren tot de mogelijkheden.

• Terug naar diensten »