Technisch Adviesbureau

Bert Kruis

Krimpen aan den IJssel

Zwanenkade 75

2925 AP

T: 0180-55 32 78

M: 0180-55 49 28

 
 

 


Meerjaren onderhoudsplannen

Goed onderhoud plegen aan onroerend goed geeft een langere levensduur van het object. Als eigenaar is het prettig om inzicht te hebben in onderhoudskosten welke te verwachten zijn. Of u nu eigenaar bent van commercieel onroerend goed, gemeentelijk onroerend goed, eens school of u bent bestuurder van een Vereniging van Eigenaren. Technisch Adviesbureau Bert Kruis inventariseert en inspecteert onroerend goed om de onderhoudskosten inzichtelijk te maken.

Buiten het inventariseren en inspecteren adviseren wij ook. Aan de hand van de aangetroffen situatie stellen wij een plan op om eventuele achterstanden weg te werken en geven een visie voor de toekomst. Afhankelijk van de wensen kunnen onderhoudsplannen voor diverse perioden worden gemaakt.

Uiteraard hebt u inspraak in het uiteindelijke resultaat. Vooraf worden de randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd. De onderhoudsstrategie en het niveau van opname worden bepaald. Binnen dit kader vindt de inspectie op locatie plaats. Alle onderhoudsbehoevende onderdelen worden nauwkeurig in kaart gebracht. Hoeveelheden en onderhoudsconditie worden vastgelegd. Afhankelijk van de conditie wordt een uitvoeringsjaar en de mate van urgentie vastgesteld. Tevens wordt gekeken of het object aan de geldende wet- en regelgeving voldoet.

De rapportage bevat:

  • inventarisatiestaat van hoeveelheden, conditie en urgentie
  • meerjarenplan over de vooraf afgesproken periode
  • jaarplan voor het eerstvolgende uitvoeringsjaar
  • fotoreportage
  • conclusie en aanbevelingen

Het opstellen van een onderhoudsplan is echter een momentopname. Het regelmatig actualiseren van het onderhoudsplan is dan ook aan te bevelen. De inventarisatie heeft dan al plaatsgevonden en bij de actualisatie wordt bepaald of de eerder opgenomen gegevens nog actueel zijn. Geheel afhankelijk van wat voor onroerend goed u in bezit heeft en welk beleid u voert is jaarlijks bijstellen van het plan raadzaam.

Technisch Adviesbureau heeft een rijke ervaring met het opstellen en/of actualiseren van meerjarenonderhoudsplannen voor woningen, appartementcomplexen, kantoren, bedrijfshallen, hotels, monumenten, scholen, gemeentelijk onroerend goed, restaurants, kerken, theaters etc etc. Kortom, voor elk onroerend goed is een onderhoudsplan mogelijk.

Meer informatie? Bel 0180-55 32 78

Terug naar diensten