Technisch Adviesbureau

Bert Kruis

Krimpen aan den IJssel

Zwanenkade 75

2925 AP

T: 0180-55 32 78

M: 0180-55 49 28

 
 

 


Ontruimingsplannen - Bedrijfsnoodplan - Bedrijfshulpverlening (BHV)

In het kader van brandveiligheid is het veelal verplicht om een ontruimingsplan te hebben voor uw pand. Ondernemingen zijn volgens de ARBO-wet verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor al haar werknemers en externe bezoekers. Het ontruimingsplan maakt dan ook onderdeel uit van het gehele Bedrijfshulpverleningsplan.

Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

Over het algemeen kan worden aangehouden dat indien een gebouw gebruiksvergunningplichtig is er een actueel ontruimingsplan aanwezig moet zijn die minimaal n maal per jaar geoefend en geactualiseerd wordt. Ook voor de actualisatie van het ontruimingsplan en de oefening kunnen wij u van dienst zijn. Technisch Adviesbureau Bert Kruis heeft nauwe betrekkingen met gecertificeerde, bevoegde en opgeleide personen (EHBO etc) welke een ontruimingsoefening kunnen organiseren. Voor kantoorpanden zonder gebruiksvergunningplicht (minder dan 50 medewerkers) kan het in veel gevallen toch raadzaam zijn een uitgewerkt en actueel ontruimingsplan te hebben en door sommige verzekeringsmaatschappijen wordt dit tegenwoordig ook geist. 

Het ontruimingsplan dient werkbaar en actueel te zijn. De door ons vervaardigde ontruimingsplannen voldoen aan de NTA-8112. NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraken voor ontruimingsplannen.

In een ontruimingsplan staat de gehele procedure die gevolgd moet worden als een pand ontruimd dient te worden. Procedures die gevolgd moeten worden en wie waar voor verantwoordelijk is.
De complexiteit van een calamiteitenplan hangt sterk af van de hoeveelheid mensen die in een pand aanwezig (kunnen) zijn en de aard van werkzaamheden en processen die zich er afspelen. De Vlieg Techniek heeft veel ervaring met het opstellen van calamiteitenplannen en weet als geen ander de knelpunten te vinden. Hierbij worden de voorwaarden uit de Nederlands Technische Afspraak NTA 8112 gehanteerd. In nauw overleg wordt afgestemd wie van de gebruikers van het gebouw ontruimingsleider zijn of wie deel uitmaakt van de bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie. In de vorm van een document worden de taken uiteen gezet.

NTA 8112

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Er is een aantal afspraken opgesteld die terug te vinden zijn in de NTA 8112 (NTA staat voor Nederlandse Technische Afspraken) Per bedrijfssoort is een NTA opgesteld. In de NTA worden de volgende bedrijfssoorten omschreven:
 

  • Kantoorgebouwen
  • Onderwijsgebouwen
  • Kinderopvanggebouwen
  • Gebouwen met een publieksfunctie
  • Logiesgebouwen
  • Gezondheidszorggebouwen
  • Industriegebouwen

Ontruimingsplattegronden zijn onderdeel van een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan. Dit zijn duidelijke plattegronden waarop een actuele bouwkundige situatie zichtbaar is waarop aangegeven is hoe de vluchtroutes lopen en waar zich alle middelen en artikelen bevinden die in geval van een ontruiming van belang zijn. Technisch Adviesbureau Bert Kruis vervaardigd deze tekeningen overeenkomstig de gestelde eisen.

Deze tekeningen worden op strategische plekken in het gebouw opgehangen. Bij deze tekeningen leveren wij standaard instructiebordjes waarop staat wat men moet doen indien zich een calamiteit voordoet.

Doordat wij beschikken over ervaren inspecteurs/-adviseurs en tekenaars zijn wij in staat het volledige traject voor u uit te voeren.

Ook inspectie ter plaatse inzake de brandveiligheid van uw pand kan worden uitgevoerd, zodanig dat een verbeterplan ontstaat waardoor u weer voldoet aan de eisen die gesteld zijn op het gebied van brandveiligheid.

Terug naar diensten