Technisch Adviesbureau

Bert Kruis

Krimpen aan den IJssel

Zwanenkade 75

2925 AP

T: 0180-55 32 78

M: 0180-55 49 28

 
 

 


Projectmanagement

Een inspectie van onroerend goed geeft altijd inzicht in de onderhoudskosten. Er is vastgelegd welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden om het onroerend goed in een goede staat te krijgen dan wel te houden.

Het moment komt dat de werkzaamheden ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten gaan worden. Welke partij moet de werkzaamheden uitvoeren? Hoe moet een ingediende offerte door een ondernemer beoordeeld worden? Is de prijs-kwaliteit-verhouding wel in orde?

Wij nemen deze vragen voor u uit handen. Indien noodzakelijk maken wij een omschrijving van de werkzaamheden welke als basis dient voor de uit te voeren activiteiten. Bij grootschalige projecten maken wij een compleet bestek. Bij diverse geselecteerde bedrijven wordt een offerte aangevraagd. De ingekomen offertes worden met elkaar vergeleken. Technisch Adviesbureau Bert Kruis stelt na beoordeling van de offertes een opdrachtadvies op naar de opdrachtgever.Na goedkeuring verstrekt U, of wij namens U opdracht aan de partij aan wie het werk is gegund.

Tijdens de uitvoering controleren wij periodiek of de aannemer de werkzaamheden uitvoert zoals vooraf is overeengekomen. De kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden wordt bewaakt. Bij grote projecten worden tussentijds bouwvergaderingen belegd.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond zal de aannemer het werk opleveren. Op de afgesproken datum en tijd worden de uitgevoerde werkzaamheden onderworpen aan een nauwkeurige inspectie. Gecontroleerd wordt of alle werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken worden vastgelegd evenals de termijn waarin de gebreken verholpen dienen te zijn. Alle bevindingen en afspraken worden vastgelegd in een Proces Verbaal van Oplevering.

Nadat alle werkzaamheden naar genoegen zijn afgerond zal de aannemer de factuur indienen. Wij controleren de facturen (bij grote projecten ook termijnfacturen) op juistheid. Indien akkoord sturen wij de factuur met een betaaladvies aan de opdrachtgever. Indien de factuur niet juist is wordt de factuur geretourneerd naar de betreffende ondernemer, compleet met motivatie. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de gehele gang van zaken.

Meer informatie? Bel 0180-55 32 78

Terug naar diensten