Technisch Adviesbureau

Bert Kruis

Krimpen aan den IJssel

Zwanenkade 75

2925 AP

T: 0180-55 32 78

M: 0180-55 49 28

 
 

 


Verenigingen van Eigenaren

Goed onderhoud plegen aan onroerend goed geeft een langere levensduur van het object. Voor diverse Verenigingen van eigenaren hebben wij het benodigde meerjaren onderhoudsplan opgesteld nadat een uitvoerige inspectie heeft plaatsgevonden. Het onderhoudsplan leidt tot een jaarplan welke in uitvoering wordt genomen.

Buiten de normale inspecties adviseren wij de Vereniging over te nemen activiteiten, zowel bouwkundig, installatietechnisch als op het gebied van wet-en regelgeving. Inden gewenst kan ook schoonmaakonderhoud worden meegenomen.

Tevens adviseren wij inzake lopende dan wel nog af te sluiten onderhoudscontracten. Daarnaast beogen wij een efficiŽnte inzet van de aanwezige financiŽle middelen.

Ook bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen wij u bijstaan. De werkzaamheden worden voorbereid, eventuele werkomschrijvingen en/of tekeningen worden gemaakt. Vervolgens is het noodzakelijk om offertes aan te vragen bij potentiŽle uitvoerende partijen.

Na een gedegen vergelijking van de ingekomen offertes kan opdracht verstrekt worden aan de uitvoerende partij. De offertes met analyse doen wij toekomen aan de Vereniging met een advies welke partij opdracht gegund zou kunnen worden. Vervolgens verstrekt de Vereniging, dan wel Technisch Adviesbureau Bert Kruis namens u, de opdracht. Hierin is duidelijk opgenomen welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, tegen welke kosten en wanneer de werkzaamheden uiterlijk gereed dienen te wezen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden controleren wij de uitvoerende partij of de werkzaamheden uitgevoerd worden overeenkomstig opdracht en afgesproken kwaliteit. Tevens houden wij de voortgang in de gaten.

Als de werkzaamheden gereed zijn, zal het werk worden opgeleverd. Minutieus wordt nagegaan of de uitvoerende partij aan alle vooraf afgesproken verplichtingen heeft voldaan. De oplevering wordt vastgelegd in een verslag. Eventuele gebreken dienen opgelost te zijn binnen een bepaalde termijn.

De uitvoerende partij stuurt de factuur van de werkzaamheden ter controle en goedkeuring naar Technisch Adviesbureau Bert Kruis. Indien deze akkoord is zenden wij deze door met een betalingsadvies aan de Vereniging.

 

ē Terug naar diensten Ľ